Potřebujete poradit? Zavolejte na 732 258 567, nebo napište na obchod@ecoprodukty.cz
E-shop pro zelenou domácnost a zdravý udržitelný životní styl
Už se známe?
Už se známe?
PŘIHLÁŠENÍ
REGISTRACE
Košík je
prázdný :(
vyhodne-ceny-pro-cleny-klubuVÝHODNÉ CENY
pro členy ECOklubu
Eko DROGERIE

Eko DROGERIE

Eko lahve a termosky

Eko lahve a termosky

Ekologická domácnost a úklid

Ekologická domácnost a úklid

Hygienické potřeby

Hygienické potřeby

Konopí a zdravá výživa

Konopí a zdravá výživa

Nádobí a stolování

Nádobí a stolování

Příroda a zahrada

Příroda a zahrada

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

Pro maminky, děti a miminka

Pro maminky, děti a miminka

SOLÁRNÍ ENERGIE

SOLÁRNÍ ENERGIE

Úprava vzduchu a AROMATERAPIE

Úprava vzduchu a AROMATERAPIE

Nádoby a obaly na potraviny

Nádoby a obaly na potraviny

ÚSPORA VODY

ÚSPORA VODY

ÚSPORA ELEKTŘINY

ÚSPORA ELEKTŘINY

ÚSPORA TEPLA

ÚSPORA TEPLA

VÝPRODEJ

VÝPRODEJ

expiraceVÝPRODEJ EXPIRACE
vyrobciVÝROBCI
Tajemství složení kosmetiky
Tajemství složení kosmetiky
JSME I NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH


Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.

Pravidelně zveřejňujeme EKO zajímavosti, slevové akce a soutěže o skvělé ceny


ODBĚR NOVINEK


Přihlaste se k odběru novinek a získejte 50 Kč na Váš další nákup!


Novinky rozesíláme max. 1-2x měsíčně. Najdete v nich spoustu EKO zajímavostí, novinek a akcí ze světa ECOproduktů.
Přihlásit se k odběru novinekDOPRAVA ZDARMA

Víte, že vůbec nemusíte platit za dopravu?
Stačí nakoupit nad určitou částku a dopravu máte úplně ZDARMA!


Zásilkovna


Nákup za 700 Kč (500 Kč)
Cena dopravy: 55 Kč ZDARMA
Balík do Balíkovny


Nákup za 900 Kč (700 Kč)
Cena dopravy: 65 Kč ZDARMA
DPD


Nákup za 1300 Kč (1100 Kč)
Cena dopravy: 85 Kč ZDARMA
Balík do ruky


Nákup za 1500 Kč (1300 Kč)
Cena dopravy: 89 Kč ZDARMA
PPL


Nákup za 1500 Kč (1300 Kč)
Cena dopravy: 95 Kč ZDARMA
GLS


Nákup za 1700 Kč (1500 Kč)
Cena dopravy: 99 Kč ZDARMA
*zvýhodněná cena dopravy platí pouze pro členy KLUBU ECOPRODUKŤÁKŮ

Ako postupovať, keď tovar prišiel poškodený, nekompletný alebo došlo k zámene tovaru?
Ako vrátiť tovar do 30 dní?
Ako uplatniť reklamáciu?

I. Všeobecné ustanovenia

II. Vymedzenie pojmov

III. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

IV. Platobné podmienky

V. Dodacie podmienky, spôsob dopravy, osobný odber

VI. Kontrola zásielky, tovar prišlo poškodené, nekompletný alebo došlo k zámene tovaru

VII. Odstúpenie od zmluvy

VIII. Reklamačný poriadok

1. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka     
Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať návod na použitie či návod na obsluhu a prípadnej záručnej podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti Predávajúceho za vady začína plynúť prevzatím veci Kupujúcim.     

Kupujúci je v súlade s § 2104 povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, a je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.     
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,      

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vlastnosti stanovené zhora, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.     

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.     

Neodstúpi Kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu,     
alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.     

2. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru     
Pri predaji spotrebného tovaru je stanovená doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby v dĺžke trvania 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste, na jeho obale či reklame, ktorá uvádza v súlade s inými právnymi predpismi dobu, po ktorú je možné vec použiť, stanovená záručná doba dlhšia. Ak je týmto spôsobom poskytovaná záruka dlhšia ako 24 mesiacov, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenie v záručnom liste alebo faktúre, a ak nie je tak určené, uplatní sa na vzniknuté chyby po uplynutí doby 24 mesiacov po prevzatí tovaru ustanovení Občianskeho zákonníka o záruke za akosť.     

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.     

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.          

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vystaviť potvrdenie v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.          

Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil, najmä týmito spôsobmi:     

 • výrobok bol inštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie alebo návodom na obsluhu alebo ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním (napr. prevádzka pri nesprávnom napájacom napätí, pripájanie na nesprávne zdroja el. napätia),
 • výrobok je mechanicky poškodený (napr. v prípade pirátskeho zásahov do výrobku),
 • vada bola spôsobená neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním alebo tým, že výrobok bol používaný k inému než obvyklému alebo výrobcom stanovený účel,

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má Kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.     

Zodpovednosť za chyby sa ďalej z povahy veci nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nepozornosťou Kupujúceho, živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi, napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti, teda nie vadným plnením zo strany Predávajúceho.     

Spotrebiteľ pri uplatnení práv zo zodpovednosti z chybného plnenia má tieto práva:     

 • právo na bezplatnú opravu tovaru
 • právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti, pričom je toto právo možné uplatniť vtedy, ak je dodanie nového tovaru alebo jeho súčasti primeraným riešením reklamácie s ohľadom na povahu vady. Primeranosť sa pre tieto účely posudzuje napríklad tým, že vadu nemožno odstrániť opravou. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti má spotrebiteľ tiež vtedy, ak ide o vadu odstrániteľnú, avšak tovar nie je možné pre opakovaný výskyt chyby (po oprave - tj. Ak sa vyskytne rovnaká chyba celkom 3x) alebo pre väčší počet vád riadne užívať.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy - možno využiť vtedy, ak nie je možné dodanie nového tovaru alebo výmena jeho súčasti (ak sú splnené podmienky tohto práva). Ďalej je možné toto právo využiť vtedy, ak má tovar väčší počet chýb, alebo ho nemožno pre opakovaný výskyt vady po oprave riadne užívať
 • Právo na zľavu má spotrebiteľ vtedy, ak nevyužil žiadneho iného vyššie uvedeného práva vyplývajúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady

Záručná doba a práva z nej vyplývajúce pre všetkých Kupujúci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa uplatní v rozsahu, ktorý stanovuje konkrétny dovozca či výrobca. Ak nie je tak ustanovené dovozcom či výrobcom, uplatní sa práva vyplývajúce zo záruky za akosť podľa § 2113 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Postup uplatnenia reklamácie
Informujte nás prosím najprv o probléme s tovarom e-mailom na obchod@ecoprodukty.cz. Následne Vám potvrdíme, či máte postupovať podľa nasledujúceho postupu:     

a) Vytlačte si a vyplňte reklamačný protokol, ktorý nájdete TU. Tento protokol obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie reklamácie. Do protokolu uveďte závadu čo najpodrobnejšie. V protokole uveďte aj Vaše číslo bankového účtu pre prípad, že vada bude neodstrániteľná a tovar už nebude dostupné.     

b) Vytlačený a vyplnený reklamačný protokol je potrebné a opatriť podpisom. Protokol musí byť vložený do zásielky, ktorá bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodenie reklamovaného výrobku počas prepravy (vrátane obalu výrobku!). Spolu s protokolom reklamovaného tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu - faktúry. Tovar je potrebné poslať vždy kompletný - nemožno poslať len jeho poškodenú časť.     

Tovar odosielajte na adresu:
    
DTshops s.r.o.     
reklamácie
Zahradní 1029/25
73301 Karviná
Česká republika          

Reklamáciu nemožno podať telefonicky! Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslaný bez vysvetlenia, bude obratom zaslaný späť.     

c) O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky alebo emailom.          

Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.     

Reklamácia tovaru - sa v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa.     

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.          

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov nevyhnutne vynaložených k tomuto odstúpenie.          

V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).          

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

IX. Zľavové kupóny a vernostný klub ECOPRODUKŤÁKOV

X. Zasielanie informácií o novinkách a zľavách emailom a ukladanie cookies

XI. Evidencia a ochrana osobných údajov

XII. Záverečné ustanovenia

Odběr novinek
Přihlásit se k odběru novinek
Novinky rozesíláme max. 2x měsíčně a najdete v nich spoustu zajímavostí, novinek a akcí ze světa ECOproduktů.

Platební systémy

Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda Platební metoda
Garance nakupu
Udržitelný Eshop

Naší dopravci

ZásilkovnaBalík do BalíkovnyDPDBalík do rukyPPLGLS
maskot

Certifikáty našich produktů

CPKBDIHEcocertCHARTE COSMEBIO BIONaTrueNSFUSDA ORGANICFSCHCSRPSOECO CONTROLBIOVeganCHARTE COSMEBIO ECOAllergy UKCruelty freeGOTSB CorporationIFRAICEA Eco Bio CosmeticsSoil AssociationÖko-Tex Standard 100ECO GARANTIEPeta Cruelty free and VeganEcolabelCSEClimate NeutralNCSNCPStop Climate ChangeFair for lifeFAIRSTABSI KitemarkV-LabelceOK BiobasedCPK BioICEA Eco DetergentsAIABTest na NIKL KOBALT CHROMBetter Cotton InitiativeWRAS ApprovalEnergy Saving TrustCZ hygienický ATEST dle vyhlášky č. 409/2005 SK hygienický ATEST dle vyhlášky č. 355/2007